Elite Sport Club
pl | en

Organizacja Spotkania i Przepisy

 

 

 1. Wyzywający dokonuje wynajmu kortu, na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania spotkania (min. 1,5h). Koszty wynajmu ponoszą solidarnie obaj uczestnicy spotkania. W przypadku nierozstrzygniętego meczu z powodu zakończenia czasu zarezerwowanego, zawodnicy ustalają miedzy sobą czy następnym razem kontynuują mecz od stanu zakończenia czy rozgrywają od początku. Mecz musi być dokończony przed upływem 7-dniowego okresu od momentu wyzwania.
 2. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia ponad 15 minut lub nie stawienie się bez uprzedniego poinformowania przeciwnikowi przysługuje walkover. Zawodnik niestawiający się na spotkanie uiszcza w całości koszt wynajmu kortu.
 3. Piłki do rozegrania spotkania (przynajmniej 3 nowe piłki) dostarcza Wzywający. 
 4. Wszystkie spotkania w ramach Challenge są rozgrywane według „Przepisów gry w tenisa ITF", do dwóch wygranych setów; przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break.
 5. Spotkania rozgrywane są bez sędziego. Obowiązkiem każdego uczestnika jest wywoływanie autowych piłek na własnej połowie kortu; w przypadku wątpliwości piłka musi być uznana za dobrą.
 6. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Challenge sprawuje Organizator Challenge'u.
 7. Zadania i uprawnienia Organizatora:

  • sporządzenie i aktualizacja list Challenge ;
  • utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań;
  • ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
  • ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
  • prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Challenge'u, wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin Challenge lub winnego niesportowego zachowania.

 


Nierozstrzygnięte w Regulaminie kwestie podlegają rozstrzygnięciu przez Organizatora


Wszystkich graczy obowiązuje również przestrzeganie regulaminu klubowicza oraz kodeksu tenisisty.

REGULAMIN ROZGRYWEK

 

 

 1. Początkową listę graczy ustala Organizator.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wyzwania do gry innego uczestnika, sklasyfikowanego 1, 2 lub 3 miejsca powyżej własnego.
  W zależności od ilości uczestników zakres dopuszczalnego wyzwania może być zmieniony decyzją Organizatora.
 3. W przypadku zwycięstwa Wzywający zajmuje na liście miejsce Wzywanego, przesuwając go o jedną pozycję w dół. Miejsca pozostałych uczestników ulegają odpowiednio zmianie. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora w ciągu 24 godzin o wyniku spotkania, telefonicznie lub osobiście, pod rygorem uznania spotkania za nieodbyte.
 4. W przypadku porażki uczestnik może wyzwać tego samego gracza nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od poprzedniego spotkania.
 5. W celu wyzwania zawodnik Wzywający powinien:
  • uzgodnić termin rozegrania spotkania z Wzywanym - mecz MUSI być rozegrany w ciągu 7 dni od momentu wyzwania.
  • poinformować Organizatora o fakcie wyzwania, telefonicznie lub osobiście
 6. Obowiązkiem Wzywanego jest podjęcie wyzwania i potwierdzenie terminu spotkania. Wzywany może nie podjąć wyzwania jedynie w przypadku, gdy oczekuje na rozegranie innego meczu w ramach Challenge'u.
 7. Dopuszczalne jest jednokrotne odwołanie umówionego spotkania, choć nadal będzie obowiązywać 7-dniowy termin rozegrania meczu (liczony od daty wyzwania).
 8. Zawodnik oddający mecz walkowerem (nie pojawi się na korcie bez uprzedniego poinformowania Partnera i Organizatora) pokrywa w całości koszt udostępnienia kortu zgodnie z wcześniejszą rezerwacją oraz nie może wyzwać innego zawodnika w ciągu 3 dni od momentu wpisania walkowera.
 9. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na inny mecz w ramach turnieju aż do momentu rozstrzygnięcia już wpisanego pojedynku.
 10. Zawodnik wzywany ma prawo nie podjąć wyzwania jeżeli jest kontuzjowany lub chory. Takie niepodjęcie wyzwania przysługuje uczestnikowi 3 razy w ciągu całego cyklu turnieju Challenge.Długotrwałą kontuzję lub chorobę można zgłosić Organizatorowi.Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do zawieszenia udziału w rozgrywkach na okres do 30 dni.Prawo to przysługuje tylko 1 raz w czasie całego cyklu rozgrywek.
 11. Jeżeli z winy Wzywanego spotkanie nie dojdzie do skutku w terminie 7 dni od daty wzywania, Wzywającemu będzie przyznany walkover (6:0 6:0). Uczestnik, który dwukrotnie nie przyjmie wzywania, zostanie przesunięty na liście rankingowej w dół o 7 miejsc.
 12. Gracz wcześniej niesklasyfikowany, ma prawo przystąpić do Turnieju w każdym momencie. Przystąpienie odbywa się poprzez umieszczenie nowego gracza na końcu listy rankingowej,która obowiązuje w dniu przystąpienia nowego uczestnika do Rozgrywek.
 13. Uczestnik, który w ciągu kolejnych 30 dni nie rozegra w ramach Challenge'u ani jednego spotkania, zostanie przesunięty w dół aktualnie obowiązującej listy rankingowej o 7 miejsc,a po kolejnych 30 dniach na koniec listy rankingowej.
 14. Uczestnik,Któremu zagraża przesunięcie w dół listy,może uniknąć przesunięcia jeżeli ma umówione spotkanie w terminie do 7 dni od daty w której podlega przesunięciu na liście rankingowej.

 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.